سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ساغر سردشتی – دانشجوی کارشناسی ارشدمعماری داخلی دانشگاه آزادچالوس

چکیده:

هوشمندسازی ساختمان جزومحورهای اصلی پژوهشگران و مخترعان بوده و در۲۰سالا خیر بادستیابی به علم روز پیشرفت چشمگیری درزمینه های مختلف داشته است درسالهای نه چندان دورهوشمند سازی ازطریق کنترل کردن دستگاه های مختلف باریموت کنترل ها و همچنین بااستفاده ازخطوط انتقال امکان پذیر بوده و کلیه این هوشمندسازی ها به صورت جداگانه بوده و امکان مدیریت همزمان بروی آنها وجود نداشته است با پیشرفت روزافزون علم و تکنولوژی سیستم های قدیمی جای خود را به سیستم های متمرکز امروزی دده و امکان کنترل کل ساختمان را ازطریق سرورهای مرکزی صفحه های لمسی تلفنهای هوشمند و .. داده است دراین پژوهش بااستفاده ازاسنادکتابخانه و مطالعات میدانی به تفصیل به بیان مزایای سیستم هوشمندسازی ساختمان پرداخته ایم و ابعاداقتصادی و…. را درآن بررسی کرده ایم تا ضرورت استفاده ازاین سیستم درجوامع امروزی را اشکارسازیم ودریافتیم که به واقع ساختمان های هوشمند امروزه باایجادمحیطی سالم تر میزان بازدهی کاررا بالاتر برده امنیت را افزایش میدهند و ازهدررفتن انرژی جلوگیری می نمایند