سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعیده سامانی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه شهید چمران اهواز
نصرالله کلانتری – عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمد حسین رحیمی – عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

به علت رشد روز افزون فعالیت های کشاورزی در دشت اوان و مصرف بیش از حد کودهای کشاورزی در این منطقه بررسی وضعیت نیترات وارزیابی پتانسیل آلودگی آن از اهمیت زیادی برخوردار است. در این تحقیق، از ۱۶ حلق چاه در حال استفاده و آب های سطحی منطقه نمونه برداری صورت گرفت و میزان نیترات آب تعیین شد. بررسی مکانی یون نیترات نشان می دهد که بیشترین میزان نیترات در محدوده شمال دشت اوان دیده می شود و بطور کلی میزان نیترات در دشت اوان کمتر از ۳۷ میلی گرم در لیتر است. با توجه به استاندارهای سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا در حال حاضر منابع آب زیرزمینی دشت اوان مخصوصاَ در نواحی شمالی نسبت به نیترات آغشته هستند ولی هنوز به حد آلودگی نرسیده اند. جهت بررسی منابع نیترات آب از نمودارهای نیترات در مقابل غلظت های کلر و پتاسیم استفاده شد. بالا بودن میزان نیترات و پایین بودن نسبت Cl/NO3 در نمونه های واقع در بخش شمالی دشت، تأیید کننده منشأ آلودگی آب ها توسط فروشست کودهای شیمیایی و دامی از سطح خاک می باشد. توزیع مکانی یون نیترات در شدت اوان نتایج حاصل از دو مدل GOD و AVI را که نمایانگر وجود بیشترین پتانسیل آلودگی در بخش های شمالی دشت می باشد را تأیید می کند.