سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی تصدیقی – کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست، دانشگاه شیراز
ایوب کریمی جشنی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، بخش مهندسی محیط زیست، دانشگاه شیراز
صابر انتظاری – کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست، دانشگاه شیراز

چکیده:

گسترش روزافزون زندگی شهری و فرهنگ شهر نشینی در چند دهه ی اخیر منجر به افزایش چشمگیر نرخ تولید پسماند شده است. دفع بهداشتی و مطمئن این حجم عظیم پسماند تولیدی یکی از مهمترین اجزای مدیریت جامع پسماند است. در این راستا رویکرد دفن پسماند در محل هایی که برای این امر در نظر گرفته شده است (لندفیل) به عنوان اقتصادی ترین روش دفع که در صورت اجرای صحیح، کمترین آسیب زیست محیطی را نیز به دنبال خواهد داشت، همواره مورد توجه بوده است. استان فارس به عنوان یکی از بزرگترین استان های کشور ایران شامل چندین شهر پر جمعیت و صنعتی بوده و همواره با معضل چاره اندیشی برای این حجم عظیم پسماند تولیدی در این شهرها روبرو بوده است. متاسفانه به دلیل عدم وجود طرح مدیریت جامع پسماند در استان فارس بسیاری از ضوابط مکان یابی و بهره برداری محل های دفن حتی در شهرهای بزرگ این استان رعایت نشده و منجر به ایجاد مشکلات عدیده ی زیست محیطی شده است. در این پژوهش به بررسی وضعیت مکان یابی محل های دفن پسماند شهر های بزرگ (با جمعیت بالای ۵۰۰۰۰ نفر) استان فارس پرداخته شده است. در این راستا کلیه ی ضوابط مکان یابی مصوب سازمان حفاظت محیط زیست کشور در قالب یک ماتریس دو بعدی ارزیابی برای هریک از محل های دفن پسماند شهرهای مختلف استان بررسی شده و وضعیت هر محل دفن از نظر ضوابط مکان یابی از طریق در نظر گرفتن میزان اهمیت هر ضابطه به عنوان وزن و میزان ارضای ضابطه به عنوان ضریب، در چهار سطح مناسب، نسبتا مناسب، نسبتا نامناسب و نامناسب تعیین شده است. نهایتا با مشخص شدن وضعیت مکان یابی سایت ها، راهکارهای مناسب مدیریتی ارائه شده است