سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امیر همتیان – دانشجویان کارشناسی ارشد
ابراهیم زارعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسیمکانیزاسیون کشاورزی
امیرعباس بختیاری –

چکیده:

پیشرفت کشاورزی طی یکصدسال گذشته بیش از پیشرفت بشر دراین زمینه درطول تاریخ جهان بودها ست کشاورزی امروز با توجه به توسعه روزافزون صنعت بدون استفاده از توان موتور و ماشین نمی تواند جای خود را ثابت و استوار نگهدارد درمطالعه حاضر تمامی فاکتورهای موردنیاز برای بررسی وضعیت مکانیزاسیون شهرستان کامیاران اعم ازمنابع توانی ماشین آلات و ادوات موجود فرصت زمانی ضریب بهره وری و … درنظر گرفته شد داده های موجود با مطالعات میدانی بصورت بازدید از مزارع و جمع آوری پرسشنامه و نیز با توجه به آمارهای موجوددرجهاد کشاورزی شهرستان به دست آمد شهرستان کامیاران دراستان کردستان دارای منابع توانی بالغ بر ۶۰۰۰۰ اسب بخار و منابع توان خودگردان بالغ بر ۲۰۰۰ اسب بخار است که با این مقدار توان می توان بالغ بر ۵۰۰۰۰ هکتار سطح زیرکشت را پوشش داد.