سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

گل محمد خوب بخت – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون
علیرضا کیهانی – دانشیار دانشگاه تهران
شاهین رفیعی – استادیار دانشگاه تهران
محمد قهدریجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

تامین نیروی محرکه و ماشین های مورد نیاز کشاورزی اصلی ترین مشکل توسعه مکانیزاسیون کشاورزی یا به عبارتی کمبود تراکتور در بخش کشاورزی است رسیدن سطح مکانیزاسیون از ۰/۷ به ۱۵ اسب بخار درهکتار از برنامه های توسعه مکانیزاسیون می باشد که هنوز به آن دست نیافته ایم البته بررسی وضعیت مکانیزاسیون و یا سیاست گذاریه مکانیزاسیون کشوربرپایه سطح یا یا ضریب مکانیزاسیون کار چندان درستی به نظر نمی رسد زیرا درمحاسبه این ضریب فاکتورهایی مدنظر می باشد که درکشور ما چندان صادق نیست اگر بخواهیم در یک مقطع زمانی مشخص به یک سطح مکانیزاسیون مطلوب برسیم باید تعداد تراکتور مورد نیاز در هر منطقه مشخص شود و متناسب با وضعیت مانطق مختلف کشور بررسی شود که آیا کمبود تراکتوری احساس می شود یا صرفا رسیدن به این سطح مدنظر است؟ چراکه در بعضی مناطق سطح مکانیزاسیون پایین ممکن است جوابگوی توان تراکتوری منطقه باشد و دربعضی مناسب با سطح مکانیزاسیون بالا به علت عدم مدیریت صحیح ماشینی و استفاده نامناسب از ماشین ممکن است از توان ماشینی منطقه به نحو احسن و مفید استفاده نشود دراین مطالعه به بررسی تعداد تراکتور های مورد نیاز شهرستان خوانسار پرداخته شد و در ادامه با توجه به تراکتورهای موجود در منطقه بررسی شده اس که آیا واقعا کمبودی در تراکتورهای مناطق مختلف شهرستان وجود دارد و همچنین برای رسیدن به سطح مکانیزاسیون مورد نظر چه مقدار توان احتیاج داریم و درادامه به ارزیابی مشکلات ماشینی موجود درمنطقه و ارایه راه حل پرداخته شده است.