سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای محیط زیست و آلاینده ها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فریدون رادمنش – عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
هادی معاضد – عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
مرجان سالاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست دانشگاه شهید چمران اهواز
عاطفه احمدی دهرشید – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

دفن در زمینه به عنوان معمولترین روش دفع پسماندهای شهری در اغلب مناطق دنیا محسوب میشود افزایش سریع جمعیت توسعه صنایع و پیشرفت تکنولوژی تمایل بشر به افزایش مواد مصرفی و د رنتیجه ازدیاد مواد زائد ا زجمله مسائلی است که اخیرا در جوامع بشری بحرانهای عظیمی را بوجود آورده است مضافا حفظمحیط زیست و کنترل آلودگی آن یک وظیفه عمومی است هدف از این مطالعه ارزیابی وضعیت پسماندهای جامد شهر شیراز برای سالهای آتی می باشد این تحقیق به روش مبانی تئوریکی و به شیوه توصیفی – تحلیلی مطالعه شده است با توجه به جمعیت شهر شیراز در سال ۱۳۸۸ که برابر ۱۴۵۵۰۷۴ نفر و میانگین روزانه پسماندهای تولیدی برابر ۱۰۳۷ تن می باشد با توجه به جمعیت فزاینده و توسعه فیزکی شهر شیراز و در راستای اعمال مدیریت بهینه مواد زاید جامد یافتن محلهای مناسب جهت دفن بهداشتی زباله از ضروریات می باشد