سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه دهقانی – مدیر ایمنی و بهداشت بیمارستان نمازی، کارشناس ارشد مهندسی عمران محیط
ایوب کریمی جشنی – استادیار بخش مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه شیراز

چکیده:

افزایش میزان و تنوع پسماندهای جامد و آلودگی های زیست محیطی و مخاطرات بهداشتی ناشی از آن ها، امروزه به عنوان یکی از معضلات مهم جوامع بشری مطرح گردیده است. گستردگی طیف این پسماندها به حدی زیاد است که می توان از پسماندهای عادی تا خطرناک ترین آلاینده های شیمیایی و بیولوژیکی را در آن یافت. در این مطالعه، بررسی جامعی در خصوص وضعیت موجود مدیریت پسماندهای جامد در بیمارستان نمازی شیراز با ۶۱۲ تخت فعال به مدت ۳ ماه صورت گرفت . پسماند های تولیدی هر بخش بیمارستان در مبدأ تفکیک گردید و در سه شیفت صبح ، عصر و شب جداگانه جمع آوری و توزین گردید. جهت جمع آوری اطلاعات لازم ضمن توزین زباله تولیدی به مدت ۳ ماه، جهت کسب اطلاعات تکمیلی، در بخشهای مختلف بیمارستان مورد مطالعه، مشاهدات میدانی نیز انجام گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که میزان کل پسماند جامد تولیدی در بیمارستان نمازی شیراز به طور متوسط ۵/۲۸۴۷ کیلو گرم در هر شبانه روز، سرانه زباله تولیدی به ازای هر تخت فعال ۶/۴ کیلوگرم درروز و سهم مواد زائدعفونی، معمولی، تیز وبرنده وشیمیایی-دارویی به ترتیب ۶۶%، ۳۲%، ۳/۱% و ۷/۰% می باشد. بررسی های میدانی نشان داد که در بیمارستان نمازی شیراز، دستورالعمل مدیریت اجرایی پسماند های پزشکی به طور ناقص اجرا می شود و برنامه جداسازی مواد زائد جامد در مبدا تولید به طور مناسبی انجام نمی گیرد. با توجه به اینکه هزینه دفع پسماندهای عادی و عفونی متفاوت می باشد، لذا برنامه ریزی جهت مدیریت مواد زائد جامد و نظارت بر اجرای دقیق دستورالعمل مدیریت اجرایی پسماند های پزشکی و آموزش سطوح مختلف کارکنان بیمارستان (مدیران، پزشکان، پرستاران، پرسنل خدماتی) می تواند در کاهش میزان تولید پسماند های جامد بیمارستانی و هزینه های مربوطه موثر واقع گردد.