سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ساسان رستمی – دانشگاه تهران
مریم سعدی – دانشگاه تهران

چکیده:

کارآفرینی فرآیند نوآوری و بهره گیری از فرصت ها به تلاش و پشتکار بسیار و همراه با پذیرش ریسک های مالی، روانی و اجتماعی که با انگیزه کسب سود مالی، توفیق طلبی، رضایت شغلی و استقلال صورت پذیرد. تقویت و توسعه کارآفرینی در دانشگاه ها می تواند موجب حل معضل اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه ها شده و آینده وضعیت شغلی آنان را با توجه به نوع رشته و تخصصی دانشگاهی شان شفاف تر سازد. هریک از دانشجویان باید در طول مدت تحصیل، فرصت ها و مشکلات را در نظر داشته باشند. برای آن ایده هایی را مطرح کنند و برای اجرای ایده های خود، آموزش های لازم را علاوه بر آموزش های موظف رشته مربوط به خود، طی کنند. برای دستیابی به این هدف یکی از راه های اساسی، توجه به برنامه درسی رشته های مختلف می باشد و در نظر گرفتن این مساله که آیا برنامه های درسی موجود، مهارت هایی را که لازمه کارآفرینی است به وجود آورد. در این پژوهش میزان توجه برنامه درسی دانشکده های فنی- مهندسی و علوم انسانی دانشگاه مازندران به پرورش مهارت های کارآفرینی با تمرکز بر عناصر برنامه درسی شامل هدف، محتوا، روش تدریس، ارزشیابی، معلم، فضا، زمان، استراتژی تدریس می باشد. با توجه به نتایج پژوهش مشخص شد که مهارت های شخص کارآفرینی در برنامه درسی دانشکده علوم انسانی بیشترین توجه و مهارت های مدیریتی و فنی در برنامه درسی دانشکده فنی- مهندسی بیشترین توجه را داشته است