سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرضیه مسیبی – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد اردبیل
محسن ملکی – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد اردبیل

چکیده:

وقوع دوره های خشکسالی و ترسالی تأثیر مستقیمی در وضعیت منابع آبی دارد ولی مطالعات زیادی در این زمینه انجام نشده است. تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین دوره های خشکسالی و ترسالی در حوزه آبخیز برجک خمین واقع در استان مرکزی با آبدهی منابع آب زیرزمینی حوزه شامل چشمه، چاه و قنات می‌باشد که با استفاده از آمار بارندگی و اطلاعات ثبت شده آبدهی منابع آبی حوزه انجام شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که رابطه مستقیمی بین وقوع خشکسالی و آبدهی منابع آبی منطقه مورد بررسی وجود دارد