سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

منیکا متقی – دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد ع
جواد سلمانی – کارشناس مسئول بهداشت محیط, معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

چکیده:

پسماندهای بیمارستانی همیشه به عنوان یکی از آلاینده‌های اصلی محیط زیست مورد توجه بوده و مدیریت نامناسب پسماندهای بیمارستانی می تواند خطراتی را برای کارگران و بیماران و محیط اجتماع بهمراه داشته باشد. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت مدیریت پسماند بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کاشان(۱۳۸۹) به اجرا درآمد. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی – مقطعی و مشاهده ای است و جامعه مورد مطالعه کلیه بیمارستانهای شهرستان کاشان درسال۱۳۹۰میباشد. جمع آوری اطلاعات با بازدید از بیمارستان ها، اندازه گیری وزن و حجم زباله تولیدی، تکمیل پرسشنامه و چک لیست انجام گرفت. بیشترین سرانه پسماندهای کلی بیمارستانی, عفونی, شبه خانگی, نوک تیز, شیمیایی_دارویی به ترتیب مربوط به بیمارستان های شبیه خوانی, شبیه خوانی, متینی, سیدالشهدا و اخوان برابر با مقادیر ۴/۵ , ۶۲/۳, ۰۶/۳, ۱/۰و ۱۲/۰ کیلوگرم در شبانه روز به ازای هر تخت فعال بود. متوسط سرانه کل تولید پسماند به ازای هر تخت فعال بیمارستانی برابر ۹/۲ کیلوگرم بود. پسماندها در محل تولید جدا و در ظروفی با رنگهای مخصوص ریخته میشود ، ولی این جدا‎سازی کامل نبود. در همه بیمارستان ها پرسنل خدماتی تحت آموزش قرار داشته اند. در هیچ بیمارستان ی سیاست مشخصی برای خرید وسایل و امکانات مورد نیاز برای دفع زباله های بیمارستانی وجود نداشت. نظارت مستقیم و مداوم بر مدیریت پسماندهای بیمارستانى داراى اهمیت ویژه اى ست و بر همه مسوولان است که با آموزش و اطلاع رسانی به اهمیت موضوع بیش از پیش توجه کنند.