سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ادریس بذرافشان – دانشیار دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
لیلی محمدی جرجافکی – دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت محیط
آزیتا میرکازهی – کارشناس ارشد شیمی فیزیک
زهرا مومنی – کارشناس بهداشت محیط

چکیده:

درشهر زاهدان با جمعیتی حدود ۸۰۰۰۰۰ نفر روزانه ۲۵۰ الی ۳۵۰ تن زباله تولید می شود ضمن اینکه مقدار آن درفصول مختلف سال متفاوت است کمیت تنوع مواد و سرانه آن نیز در مناطق مختلف شهر تفاوت دارد مدیریت اصولی جهت اجرای صحیح طرح مدیریت زباله با آموزش تشویق و ترغیب مردم جهت جلب مشارکت های آنها و الزام دستگاه های دولتی مدارس مهدهای کودک و سایر سازمان های خصوصی و کارخانجاتدررعایت قوانین مدیریت پسماندمی تواند تلفیقی از فواید اقتصادی اجتماعی زیست محیطی و بهداشتی را به همراه داشته باشد رشد سریع جمعیت افزایش مصرف مواد و درنتیجه ازدیاد تولید زباله یکی از معضلات مهم زیست محیطی و بهداشتی عصر حاضر شده است. از سوی دیگر با افزایش آگاهی بشر دررابطه با موادبا ارزش موجود درزباله علم بازیافت و تفکیک مواد راهکاری مناسب برای استفاده مجدد از زباله پی شروی انسان قرا رداده است بازیافت مواد در کنار تامین سود اقتصادی و کمک به احیا منابع طبیعی باعث کاهش چشمگیر مقدار زباله تولیدی می گردد همچنین رعایت اصلاح الگوی مصرف کاهش تولید زباله در پی خواهد داشت. هدف از انجام این پژوهش بررسی مدیریت زباله های تولیدی مهدهای کودک می باشد این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی استکه برای تعیین میزان و نوع زباله های تولیدی و نحوه جمع آوری آنها در مهدهای کودک شهر زاهدان در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۰ انجام شد.