سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حیدر مسگراف – .دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
تارخ خدادادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کرمانش
کیومرث شرفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کرمانش
عارف شفیعی –

چکیده:

در این بررسی وضعیت موجود تولید، ذخیره، انتقال و مدیریت مواد زائد جامد شهرک صنعتی کرمانشاه با مساحت ۳۰۰ هکتار و ۱۱۴ واحد فعال صنعتی مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی وضعیت این صنایع از پرسشنامه استفاده شد و همگی ۱۱۴ واحد مربوطه مورد بررسی قرار گرفتند. صنایع مربوطه به صورت کلی در شش دسته طبقه بندی شدند و نقش هر کدام به صورت جداگانه بر وضعیت موجود مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ۱۸/۴۲% کل واحدهای فعال، صنایع غذایی ۴/۳۹% صنایع چوب و محصولات چوبی، ۲۱/۰۵% صنایع شیمیایی، ۳۳/۱۵% کانی های غیرفلزی، ۳۷/۷۲% صنایع فلزی و ۵/۲۶% متفرقه می باشند. همچنین نتایج نشان داد که ۳۱/۹% زباله های تولیدی شهرک صنعتی مربوط به صنایع غذایی و آشامیدنی، ۲/۱۴ % مربوط به صنایع چوب و محصولات چوبی، ۳/۲۱% صنایع شیمیایی، ۹/۵۴% کانی های غیرفلزی، ۵۲/۴۹% صنایع فلزی و ۰/۲۷% زباله ها از صنایع متفرقه تولید می شوند. همچنین نتایج نشان داد که برای نگهداری موقت زباله ها، ۷۶/۳۲% آنها را به صورت تلنبار در محوطه و در مدت زمانی بین یک روز تا ۶ ماه نگهداری می کنند. همچنین نتایج نشان داد که ۳۷% کارگران دخیل در حمل و جابجایی زباله فاقد هر گونه وسیله حفاظتی مناسب می باشند. و نتایج نشان داد که نهایتا ۸۰ % زباله های تولیدی به روشهای مختلف بازیافت می شوند، ۱۱ % به صورت تلنبار و غیر بهداشتی دفع می شوند، ۶% دفن می شوند و ۳% باقیمانده هم در بیرون از محوطه شهرک به صورت غیر بهداشتی سوزانده می شوند. با توجه به نتایج فوق جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست، برقراری یک سیستم مدیریت مناسب جهت ساماندهی مواد زائد صنعتی امری ضروری به نظر می رسد.