سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالایمان عمویی – گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی بابل
معصومه طهماسبی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
علی اکبر محمدی –
حسینعلی اصغرنیا –

چکیده:

مدیریت صحیح جمع آوری حمل و دفع پسماندهای مراکز بهداشتی درمانی یکی از اقدامات اساسی درراستای تامینحفظ و ارتقای سطح سلامت افراد جامعه و کارکنان این گونه مراکز می باشد دراین پژوهش وضعیت مدیریت پسماندهای مراکز بهداشتی درمانی شهر بابل مورد بررسی قرارگرفت این مطالعه در ۱۳ مرکز بهداشتی درمانی شهری بابل انجام گردید ۳۰/۸% ۴ مرکز مراکز بهداشتی شهر بابل از کیسه های رنگی برای جداسازی پسماندهای تولیدی مرکز استفاده می نمودند ۵۳/۸% ۷ مرکز مراکز بهداشتی شهربابل زباله عفونی تولید کرده که ۵۷/۱۴% آنها ۴ مرکز زباله های عفونی خود را بصورت جداگانه جمع آوری و درظروف مخصوص نگهداری می نمودند کلیه مراکز بهداشتی از safety box جهت جمع آوری و نگهداری زباله های نوک تیز و برنده استفاده می کنند. دررابطه با تفکیک پسماندهای عمومی تنها در ۳۸/۵% مراکز بهداشتی ۵ مرکز ظروف جداگانه ای برای تفکیک و جداسازی کاغذ وجود دارد.