سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جمیله جمالی زواره – دکتری محیط زیست،گروه محیط زیست،دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

چکیده:

استان البرز در دی ماه سال ۱۳۸۹ از استان تهران منتزع و تاسیس گردید.حدود ۳۵/۰ درصد مساحت ،۹/۲ درصد جمعیت و ۱۳ درصد صنایع کل کشور را به خود اختصاص داده است.]۴[ این امر موجب شده در سیاست های کلان منطقه ای مربوط به حوزه مدیریت شهری- محیط زیست از ابعاد آلودگیهای آب ، خاک و هوا، مواد زائد خانگی، ویژه و خطرناک ، سرو صدا ، ترافیک توجه ویژه ای صورت گیرد. با توجه به شاخص های جغرافیای طبیعی و انسانی استان البرز متاثر از میزان تاثیرات اقلیمی بخصوص میزان بارندگی ،وجود حوزه های آبریز و رودخانه های آب شرب موجب گردیده بر مدیریت مواد زائد جامد از لحاظ بکارگیری و انتخاب روشهای مدیریتی و نحوه دفع پسماند های تولید شده اهتمام و توجه خاصی صورت پذیرد. در این تحقیق به بررسی وضعیت پسماندهای استان البرز از لحاظ نوع ، نحوه امحاء و دفع آنها مبتنی بر دو روش نظری و میدانی پرداخته شده است. عمده سوال اساسی این تحقیق می توان به مدیریت واحد با مسئولیت متمرکز از سوی مراکز تولید کننده پسماند،اشاره نمود.از مهمترین نتایج تحقیق، مشکل اساسی در تصمیم گیری است که این امر به روند صحیح تصمیم سازی و مدیریت دفع پسماند تاثیر می گذارد. بر این اساس نتایج بررسیهای کارشناسی بر وفق مبانی علمی، فنی واجرایی و با اولویت مسایل زیست محیطی واقتصادی بدون یکجانبه نگری و با تعامل بین بخشی میسر خواهد گردید