سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آزاده میر شمس الهی – اعضاء هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
علیرضا طالبیان مسعودی – اعضاء هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
رمضانعلی عزیزی – اعضاء هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

چکیده:

یکی ازمهمترین عوامل درتولید اقتصادی شیر، مدیریت تغذیه است. به همین منظور این تحقیق با هدف ارائه نمای کلی از وضعیت موجود مدیریت تغذیه و خوراک دهی گاوداریهای شیری صنعتی استان مرکزی به مورد اجرا گذاشته شد . بدین منظور، براساس روش نمونه گیری ب طقه بندی شده تصادفی، اقدام به انتخاب ۲۰ درصد از واحدهای گاوداری شیری صنعتی موجود در استان شد. این گاوداریها بر اساس ظرفیت و امکانات موجود، به سه طبقه کوچک(ظرفیت زیر ۱۰۰ راس)،متوسط(با ظرفیت ۱۰۰ تا ۲۰۰ راس) و بزرگ(ظرفیت بالای ۲۰۰ راس) تقسیم شده و سپس از بین هر طبقه متناسب سهم آن طبقه از کل واحدهای موجود، تعدادی واحد به صورت تصادفی انتخاب شدند. سپس با مراجعه به محل واحدها و تکمیل پرسشنامه هایی که حاوی اطلاعات مربوط به شاخص های مهم تغذیه ای و تولیدی بودند، وضعیت تغذیه ، خوراک دهی وفراسنجه های تولیدی هر واحد مشخص گردید. به منظور برآورد احتیاجات غذایی دامها از جداول NRC,2001 استفاده شد. نتایج حاصله نشان دادند که تنظیم جیره در ۶۳/۵% از واحدها توسط مالکی که کارشناس علوم دامی نمی باشد، انجام شده و تنها در ۲۶/۳۱% از واحدها، جیره ها بر مبنای نیازمندیهای دام ها در هر مرحله تولیدی، تنظیم می شدند.در گاوداریهای طبقات متوسط و بزرگ، روزانه به ترتیب ۱ و ۰/۹۸ کیلوگرم ماده خشک اضافی به ازای هر راس گاو شیری پر تولید، مصرف می شد . در گاوداریهای طبقات کوچک و متوسط روزانه به ترتیب ۲/۴۹ و ۱/۳۱ مگاکالری انرژی به ازای هر راس گاو شیری ر پ تولید گله کمتر مصرف می شد . در گاوداریهای دو گروه ۱ و ۲ ، میزان پروتئین مصرف شده به ترتیب ۳۶۵/۴۴ و ۲۴۷/۵۲ گرم در روز به ازای هر گاو کمتر از میزان مورد نیاز بود.