سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فروغ صمدنژاد – کارشناس بهداشت محیط
سیدجمال الدین ابراهیمی – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط
لیلا ابراهیم زاده – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط
منیره مجلسی – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده:

مدیریت مواد زائد پزشکی یک معضل مهم بهداشت عمومی و محیط زیست است زیرا مدیریت ضعیف پسماندهای پزشکی بطور قطع کارکنان مراکز بهداشتی درمانی کارگران خدمات شهری و کل جامعه را درمواجهه با عفونت اثرات سمی و آسیب قرار میدهد. سازمان جهانی بهداشت اعلام نموده است که ۸۵ درصد پسماندهای بیمارستانی درواقع غیرخطرناک ۱۰ درصد این پسماندها عفونی و ۵درصد غیرعفونی ولی شامل زائدات خطرناک می ب اشند درحالیکه این مقدار درکشورهای درحال توسعه درحدود ۱۵ تا ۳۵ درصد از کل پسماندهای بیمارستانی را به خود اختصاص میدهد هدف از انجام این تحقیق مقایسه وضعیت مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی بیمارستانهای استان کردستان با استانداردهای آن در شش ماهه دوم سال ۱۳۸۹ می باشد. مطالعه حاضر از نوع توصیفی مقطعی است که در ۱۲ بیمارستان دانشگاهی استان کردستان به منظور مقایسه مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی بیمارستانی با دستورالعمل ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته در سال ۸۹ انجم گرفت جهت آنالیز آماری از نرم افزار excel استفاده شد.