سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهزاد ولیزاده – کارشناس ارشد حقوق محیط زیست
حمزه بیگی – عضو علمی دانشگاه پیام نورلرستان
فرزاد ولی زاده – کارشناس ارشد حقوق محیط زیست

چکیده:

استان لرستان با دارا بودن بیش از دو میلیون هکتار عرصه های طبیعی همچون نگینی برتارک منطقه رویشی زاگرس میانی می درخشد و از این نظر از ا ستانهای برخوردار کشور می باشد این منطقه به سبب اکوسیستم منحصربفرد خود نقش مهمی درحیات طبیعی سرزمین ایران دارد به همین دلیل سازمان حفاظت محیط زیست کشوردومنطقه حفاظت شده اشترانکوه و سفید کوه و اثر طبیعی غارماهی کور را درقالب مناطق چهارگانه معرفی و اقدامات حفاظتی را درموردانان اعمال می نماید اما علیرغم اهمیت اکوسیستمی این مناطق مشاهده میگردد به دلایل مختلف شاهد تغییرات و تخریب درساختارزیست محیطی و از بین رفتن تنوع زیستی خود می باشد این پژوهش با هدف بررسی وضعیت مدیریتی و حقوقی حاکم برمناطق تحت مدیریت بویژه مناطق چهارگانه و وسپس ارایه راه کارهای حقوقی و مدیریتی درراستای ارتقا سطح مدیریت این مناطق صورت گرفته است.