سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سیده نرگس نقیبی رکنی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

مبلمان پارک ها و فضاهای سبز بخشی از مبلمان شهر محسوب می شود که به غیر از نقش خدمات رسانی به زیباسازی و انتظام فضاهای سبز و پارک ها کمک نموده و به آنها هویت می بخشند ازجمله مبلمان های پارکی می توان به نیم کت و سطل زباله اشاره نمود که معمولا از اهمیت بیشتری نسبت به سایر انواع مبلمان برخودارند به منظور بهبود وضعیت کمی و کیفی سطلهای زباله و نیم کت ها درپارک ها و فضاهای سبز رودکنار کارون منطقه مورد مطالعه درشهر اهواز میزان کیفیت مبلمان با استفاده از روشهای اسنادی و میدانی یعنی جستجو درمنابع گوناگون مشاهدات میدانی و توزیع تعداد ۴۰۰ پرسشنامه مورد بررسی قرارگرفت نتایج حاصل از مطالعات میدانی نگارنده و تحلیل نظرات مردم با استفاده از نرم افزار SPSS نشان داد که هم نیم کت ها و هم زباله دان ها از نظر توزیع و پراکنش وضعیت نسبتا مناسبی دارند اما از نظر سایر معیارها مانند مصالح مورد استفاده ایمنی مقاومت دربرابر وندالیسم مقاومت دربرابر آب و هوا توجه به اصول زیبایی شناسی و مواردی ازاین دست از کیفیت لازم برخوردار نیستند