سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سودا صمدزادآذرکشتیبان – کارشناس شیمی
سامال یگانه زارع –
امیر رحیمی راد –
محمد دلیرراد –

چکیده:

پوششهای حفاظتی قوطی و ظروف بسته بندی فلزی همانندمواد غذایی داخل آن مهم بوده و نیاز جوامع مختلف به این نوع بسته بندی منجر به تحول کیفی آن گردیده است سطوح خارجی قوطی با هدف دکوراتیو و سطوح داخلی آن با جنبه حفاظتی دربرابر واکنشهای مواد موجود در محتویات قوطی با بدنه فلزی آن از لاکها پوشیده می شوند کنترل قوطی ها از نظر خلا و فشار درصد درگیری فضای آزاد چسبندگی پخت و یکنواختی لاک داخل از اهمیت ویژه ای برخوردار است این مطالعه توصیفی تحلیلی برروی ۶۱ نمونه قوطی مورد استفاده در بسته بندی مواد غذایی تولیدی استان آذربایجان غربی انجام گرفته است براساس این مطالعه ۵۲/۴۶ درصد با استاندارد مطابقت نداشته و ۴۷/۵۴درصد از نمونه ها مطابق با استاندارد بوده اند این امر نشان میدهد که تولید قوطی مطابق با استانداردها جای کار بیشتری را می طلبد لذا توصیه میگردد از پوشش های با کیفیت در پوشش دهی داخل قوطی استفاده شود.