سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیده معصومه موسوی – کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزش و مدیریت محیط زیست

چکیده:

یکی از مسائل و مشکلات زیست محیطی درایران موضوع پسماندها و نحوه مدیریت آنها میباشد که با افزایش روزافزون جمعیت و رشد شهرنشینی درکشور و به تبع آن با گسترش واحدهای صنعتی خدماتی و کشاورزی پیچیده تر نیز می گردد قانون مدیریت پسماند درایران بهعنوان یک گام اساسی به جلو در جهت پیشرفت و بهبود مدیریت پسماند به شمار می رود البته انچه به پسماندها هویت و موجودیت قانونی بخشیده نه تصویب این قانون بلکه ضرورت های اجتماعی و بایدها ونبایدهای حوزه حقوق شهری است که مدیریت پسماندو زوایای حقوقی آن را وارد حقوق مدون موضوع ایران نموده است مسلما هرقانونی دارای نقاط ضعف وقوتی می باشد که باید این ضعف ها شناسایی و برطرف و قوت ها تقویت گردند. دراین مقاله ضمن ارزیابی و بررسی قوانین حاکم برمدیریت پسماندها درایران و اهمیت این قوانین به مشکلات موجود دراین زمینه نیز پرداختهشده است.