سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهمن شمس اسفندآباد – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
احمد براتی – عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر

چکیده:

دراین پژوهش فون پرندگان آبزی و کنار آبزی تالاب میقان و رفتارمهاجرتی آنها بررسی گردید درنتیجه ۴۰ گونه پرنده آبزی و کنار آبزی درتالاب شناسایی شد که بیشترین سهم متعلق به دو تیره Ardeidae ی Anatidae بود چهارگونه پرنده درتالاب تولید مثل کرده و ۳۶ گونه مهاجر عبوری بودند که بخشی ازجمعیت های ۲۶ گونه از این پرندگان فصل زمستان را نیز درمنطقه می گذرانند این امر نشان دهنده اهمیت تالاب میقان به عنوان یک زیستگاه موقت بین ۲۲ تالاب بین المللی و ۱۰۵ منطقه مهم برای پرندگان درکشور میب اشد.