سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ویدا خوشقدم – آموزش و پرورش شهرستان بهشهر
احمد گرجی زاد –

چکیده:

پیشرفت سریع تکنولوژی صرفنظر از جنبه های اقتصادی و بهبودی که درزندگی بشرایجاد کرده است مشکلاتی را بهوجود آورده که شاید بارزترین آنها آلودگی محیط زیست است فلزات سنگین جزء خطرناکترین آلاینده های زیست محیطی به شمار می آیند زیرا نمی توانند توسط فرایندهای بیولوژیکی تجزیه شوند دراین پروژه برای تعیین مقدار سرب موجود درتالاب از روش میکرواستخراج مایع – مایع پخشی استفاده شده است و استفادها ز پوشش گیاهی راه حل مناسب برای پاکسازی محیط الوده به سرب درضمن تالاب بعنوان مکانی برای گیاه درمانی آلاینده سرب پیشنهاد شده است.