سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

پوریا محمدیان – کارشناس ارشد مهندسی عمران برنامه ریزی حمل و نقل
محمدباقر اسدی – کارشناس ارشد مهندسی عمران برنامه ریزی حمل و نقل
زهرا مبینی – کارشناس ارشد فیزیکماده چگال، معاونت حمل ونقل وترافیکشهرداری منطقه

چکیده:

این مقاله به بررسی سهم عمده مشکلات ترافیکی یعنی انسان با نگاهی نقادانه پرداخته است وسهم آموزش و فرهنگسازی در مقوله ترافیکرا بررسی می نماید ودر پایان راه حل عمده این معضل شهری رابا آموزشدر رده های سنی متفاوت بیان می کند