سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ملک میرزا درویشی – کارشناس ایمنی و پایداری سدها- شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

چکیده:

ایمنی یک سازه فقط به طراحی وساخت مناسب آن بستگی ندارد،بلکه به ردیابی ورفتار واقعی در سالهای اولیه بهره برداری ودر طول عمر مفید آن نیز متکی است. خرابیهایی در بعضی از سدها در نقاط مختلف دنیا بوجود آمده است که عمدتا به دلیل عدم اطلاع از رفتار درونی سدها وعدم کفایت وکارائی ابزارهای اندازه گیری و یا به موقع نبودن سنجش یا رفتارنگاری در سدها بوده است. سد گاوشان سدی خاکی با ارتفاع ۱۲۳ متر از پی است که با هسته رسی طراحی واجرا شده است از مجموع ۲۱۸ ابزارالکتریکی نصب شده در سد گاوشان در حال حاضر تعداد ۵۳ دستگاه از مدار خارج شده اند و از تعداد ۱۷ لوله اینکلینومتر اکثرا ه صورت کامل قابل قرائت نبوده وهرکدام تا عمق بخصوصی قابل قرائت هستند . دراین مقاله سعی شده است که وضعیت کلی عملکرد ابزار دقیق وعمده دلایل خرابی واز کار افتادگی سیستم ابزار دقیق آن مورد بررسی قرار گرفته و عوامل موثر بر آن تشریح گردد . بر اساس بازدیدهای فنی و بررسی های به عمل آمده در طول دوران بهره برداری از سیستم ابزار بندی سد گاوشان در نگاهی اجمالی به نظر می رسد که علت بیشتر خرابی دستگاههای الکتریکی، قطع ار تباط است که می تواند به دلایل مختلف ازجمله قطع شدگی کابل ، قطع شدگی کابل از پشت دستگاه ، نفوذ آب به دستگاه ،قطع مدار و عوامل مشابه باشد.علاوه بر این علت عمده خرابی لوله های اینکلینومتر و لوله های پیزومترهای استند پایپ پایین بودن کیفیت لوله ها وعدم همخوانی مشخصات لوله های ارسالی با کاتالوگها و در نهایت ضعف کیفی این نوع لوله ها برای یک سد خاکی با ارتفاع سد گاوشان و مشخصات فنی و اجرائی آن است