سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی شیبانی صفت – فارغ التحصیل مهندسی استخرا معدن دانشگاه سیستان و بلوچستان
سهیل زارع مطلق – دانشجوی مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر و عضو هیات علمی دانشگاه س

چکیده:

یکی ازپارامترهای مهم درطراحی معادن به روش اتاق و پایه طراحی صحیح ابعاد پایه ها می باشد اهمیت طراحی صحیح و بهینه ابعاد پایه برروی اقتصادی بودن طرح حفظ ایمنی کارگاه ها و عملیات معدنکاری وحتی بازیابی لنگه ها بستگی دارد برایای منظور دراین مقاله به بررسی و مقایسه فرمول اسکوات و آنالیز ثبات پایه لانگ وال alps درطراحی پایه ها و نیز روش مناسب بازیابی پایه ها پرداخته شده است نتایج به دست آمده حاکی ازاین است که ALPS بهمنظور طراحی پایه ها دقیقتر بوده ولی به دلیل کمبود داده ها و اطلاعات ژئوتکنیکی نمی توان به عنوان یک شیوه طراحی محافظه کارانه به آن نگاه کرد سیستم پیشنهادی بازیابی دراینجا نوعی ازسیستم وانگ ویلی می باشد که موفق به بازیابی ۹۰ درصد از زغال موجود درپهنه های مشابه درمعادن مختلف شده است.