سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

ذبیح الله یوسفی – استادیار دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران
مهین واحدی بورخیلی – دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی ماز
رضا علی محمد پور – استادیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران

چکیده:

آلودگی انگلی از راههای مختلف به سلامت انسان آسیب می رساند ، یکی از این راهها ایجاد سوء تغذیه است . خوردن سبزیجات خوراکی خام به همراه غذا که در اغلب جوامع ایرانی از عادت رایج تغذیه می باشد ضمن تامین درصد قابل تو جهی از ویتامینها و مواد ضروری برای بدن همواره احتمال خطر آلوده نمودن افراد به انواع آلودگی های انگلی را در صورت عدم کفایت ضدعفونی در بر دارد ، لذا لازم است تدابیر لازم در خصوص مقابله با انتقال آلودگی از طریق سبزیجات به کار گرفته شود. این تدابیر از دئ وجه قابل اعمال می باشد . در مرحله اول با آموزش عمومی در ارتباط با لزوم شستشو و ضد عفونی سبزیجات سطح آگاهی مردم را بالا می برد و رد مرحله بعدی استفاده از کودهای انسانی و نظایر آن را محدود و کنترل نمود. مواد و روشها : این تحقیق از نوع توصیفی می باشد و جمع آموری اطلاعات از طریق پرسشنامه صورت می گیرد و پرسشنامه ها بین خانوارهای مدرسه ابتدایی دخترانه فاطمیه شیرگاه توزیع گردیده و نمونه ها به صورت نمونه های در دسترس می باشد بعد از جمع آوری پرسشنامه ، داده ها وارد سیستم اکسل گردیده و کد گذاری انجام شد ، سپس اطلاعات به نرم افزار spss وارد شده و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. یافته ها : در این پژوهش ، بیشترین محل تهیه سبزی توسط خانوارها به سبزی فروشی ها اختصاص دارد که ۷۷% می باشد. در پژوهش حاضر ۸۹% خانوار ها از اهمیت ضدعفونی کردن سبزیجات آگاهی دارند در مطالعه انجام شده ۱۰۰% خانوارها از آب لوله کشی برای ضدعفونی سبزیجات استفاده می کنند. در پژوهش حاضر بیشترین استفاده خانوارها برای ضد عفونی سبزیجات ، نمک می باشد که ۵۵% را به خود اختصاص داده است در پژوهش حاضر بیشترین کود قابل استفاده برای کاشت سبزی مربوط به کود حیوانی است که ۴۲% می باشد همچنین در این پژوهش حدود ۸% خانوارها از مشکلات روده ای ناشی از عدم ضد عفونی سبزیجات آگاهی داشتند ، در این پژوهش حدود ۲۲% خانوارها به آلودگی انگلی مواجه شدند ، در پژوهش حاضر بیشترین عوارض ناشی از بیماریهای انگلی در خانوارها دل درد می باشد که ۱۶% را به خود اختصاص داده است. بحث و نتیجه گیری : نتایج آنالیز نشان می دهد که اکثریت مردم از بیمایهای انگلی ناشی از عدم ضدعفونی سبزیجات آگاهی داشتند و تمام خانوارها از آب لوله کشی برای شست و شوی سبزیجات استفاده می کردند ولی اکثریت مردم برای ضد عفونی سبزیجات از نمک استفاده می کردند که نشان دهنده عدم آگاهی خانوارها از مضرات استفاده از نمک می باشد لذا در این زمینه باید آموزشهای لازم به خانوارها داده شود.