سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

رضا علی فلاح زاده – کارشناس مهندسی بهداشت محیط
محمدمهدی دشتی – کارشناس مهندسی بهداشت محیط
محمدهادی فرح زادی – دکتری عمومی

چکیده:

مدیریت صحیح دفع موادزائد جامد بیمارستاین مسئله ای است که ارتباط مستقیم با سلامت و کنترل عفونت درجامعه دارد این موائ زائد معمولا در طی مراقبت و درمان بیماران تولید می گردد میزان این زباله درشهرها ۱/۵ تا ۲ درصد زباله های تولیدی را تشکیل میدهند هرچند میزان این مواد کم است اما می تواند باعث مخاطرات زیادی شود این مقاله تحقیقی است درارتباط با شاخصهای مدیریت پسماند پزشکی دربیمارستانهای استان یزد که شامل جمع آوری نگهداری بی خطرسازی حمل و نقل و دفع زباله های بیمارستانی می شود مطالعه فوق در ۲۰ بیمارستان استان یزد درسال ۱۳۸۹ انجام گردیده است روش تحقیق براساس جمع آوری اطلاعات از بیمارستانها با استفاده از چک لیست مشاهده در محل و آنالیز داده ها صورت پذیرفته است نتایج تحقیق نشان داد که روزانه ۴/۰۲۸ تن زباله در بیمارستانهای استان یزد تولید می گرددکه از این میزان ۱/۸۷ تن مربوط به زباله های عفونی میباشد براساس شاخصهای بهداشتی مورد بررسی تنها ۵ درصد از بیمارستانهای سطح استان یزد تمام شاخصهای بهداشت مدیریت پسماندهای بیمارستانی را رعایت می نمایند لذا تمرکز بررفع مشکلات مربوط به نگهداری موقت و بی خطرسازی زباله های شهرستانهای استان یزد می تواند در ارتقا سطح شاخص مربوط به دفع بهداشتی پسماندهای بیمارستانی نقش بسزایی داشته باشد.