سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای سلامت زنان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا پرندین – دانشجوی دکتری عمومی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان
حسین الیاسی – کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی MBA جهاد دانشگاهی شهرستان ساوه

چکیده:

سلامت جسم و روان به عنوان یک ویژگی خاص در بین داوطلبان اشتغال به کار، (چه زن، چه مرد) ازاهمیت خاصی برخوردار است ولی سلامت زنان با توجه به نقش متعدد آنها در خانواده و اجتماع اهمیت بسیار دارد و زنان شاغل به دلایل مختلف در معرض تهدید سلامتی هستند. هدف : مطالعه به منظور تعیین وضعیت سلامت عمومی زنان شاغل کارخانههای شهرستان ساوه انجام شد. مواد و روشها : این مطالعه توصیفی – مقطعی در سال ۱۳۸۹ با استفاده از پرسشنامه استاندارد سلامت عمومیGHQ) انجام شد . وضعیت سلامت عمومی ۱۰۰ نفر از زنان شاغل در کارخانهه ی ساوه که با روش نمونه گیری اتفاقی انتخاب شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت. ۲۲ % زنان از ناراحتی هایجسمانی شکایت داشتند ؛ ۳۲ % دچار اضطراب واختلالات خواب بودند؛ ۴۴ % در کارکرد های اجتماعی اختلال داشتند و ۲۵ % نشانه هایی از اضطراب نشان دادند . در مجموع ۳۴ % زنان به نوعی دچار اختلال وضعیت سلامت عمومی بودند . بین وضعیت تاهل و افسردگی و همچنین ابتلا به بیماری و شکایت جسمانی رابطه آماری معنا داری وجود داشت .(P < ٠.٠۵) توجه بیشتر به سلامت زنان شاغل کارخانهها از طریق اجرای برنامه های آموزشی مداوم و متناسب، انجام معاینههای دوره ای وحمایت زنان جهت انجام امور بهداشتی – درمانی ضروری است.