سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حمیده سعیدی – تربت جام،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ترتب جام،گروه ارتباطات اجتماعی
فاطمه دانشور حسینی – تربت جام،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ترتب جام،گروه ارتباطات اجتماعی

چکیده:

جوانان به عنوان یک سازه اجتماعی فرهنگی و زیستی که زمینه سازو پاسخگوی تغییرات اجتماعی هستند موضوعی محوری درمحافل اکادمیک دارند ارتقای بهداشت و سلامت افراد جامعه یکی از ارکان مهم پیشرفت است نوجوانی مرحله مهمی برای اغاز شیوع بیماریهای مزمن است توصیفی وداده ها ازطریق پرسشنامه جمع اوری شده جامعه آماری کلیه افراد بین ۱۵ ا۲۴ساله تربت جامی است حجم نمونه ۳۰۰نفر بوده است درجمعیت مورد بررسی سبک زندگی توام با بی تحرکی است ۸۳درصد اصلا ورزش نمی کنند و ۹۵درصد درشبانه روز حداقل ۴ساعت تلویزیون تماشا می کنند ۲۱/۷ درصد اصلا شیروسبزی نمی خورند و ۵۰درصد همیشه میوه می خورند رفتارهای نادرست چون اضافه کردن نمک به غذا در۷۳درصد و مصرف روزانه شیرین و نوشابه های شیرین در۳۵/۳ درصد جمعیت وجود دارد ۵۹/۳درصد احساس سلامت میکنند