سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای سلامت زنان

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مرضیه رضوی کیا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
کیمیا گودرزی –

چکیده:

خودکشی ازنظر مفهومی عمل خاتمه دادن عمدی به زندگی خود است به شرط اینکه به میل خود شخص و به دست فرد انجام پذیرد سازمان جهانی بهداشت وجود یک اختلال روانپزشکی را بزرگترین عامل خطر برای خودکشی می داند ۷۰-۵۰ درصد قربانیان خود کشی از افسردگی اساسی رنج میبرند خودکشی یکی از معضلات اجتماعی است که امروزه با توجه به پیچیده تر شدن تعاملات و ارتباط در بیشتر جوامع رو به افزایش است براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی هر ساله در سراسر دنیا ۴۰۰ هزار نفر دست به خودکشی می زنند ودرایران خودکشی سومین علت مرگ است یکی از روشهای فجیع اقدام به خودکشی خودسوزی است که درمیان زنان استانهای غربی و جنوبی شایعترین وسیله خودکشی خودسوزی محسوب میش ود لذا پژوهشگران بر آن شدند که تحقیقی با هدف تعیین و ضعیت سلامت روانی زنان با اقدام به خودسوزی بستری در بخش سوختگی بیمارستان بعثت همدان طراحی و اجرا نمایند