سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهین داهیم – کارشناس مسئول واحدسلامت نوجوانان جوانان و مدارس شهرستان تبریز
منیره عدالت زاده – کارشناس واحدسلامت نوجوانان وجوانان و مدارس مرکزبهداشت استان تبریز
تینا حسین پور – کارشناس واحدسلامت نوجوانان وجوانان و مدارس مرکزبهداشت استان تبریز
طاهره نقلی سار – کارشناس واحدسلامت نوجوانان وجوانان و مدارس مرکزبهداشت استان تبریز

چکیده:

توجه ویژه به جمعیت نوجوان به ویژه دانش اموزان به عنوان اینده سازان جامعه ازعوامل اساسی توسعه پایدار وهمه جانبه است لذا توجه به وضعیت بهداشت و درمان این افراد ازاهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و تاحدزیادی ازمشکلات بیشتر جلوگیری خواهد کرد هدف ازانجام این پژوهش تعیین وضعیت سلامت جسمی دانشاموزان بدو ورود و اول متوسطه اول و دوم درشهرستان تبریز درسال تحصیلی ۱۳۹۳ می باشد پژوهش حاضریک مطالعه توصیفی می باشد دراین مطالعه تعداد ۷۰۴۴۸ نفردانش اموزدختروپسر درگروه سنی ۱۸-۷ سال که درپایه های اول ابتدایی تاسوم مقطع متوسطه مشغول به تحصیل بودند ازکلیه مدارس شهرستان تبریز مورد بررسی قرارگرفتند ابزارگرداوری اطلاعات شامل شناسنامه ثبت معاینات دانش اموزان بود جمع اوری داده ها ازطریق مراجعه نواموزان به مراکز بهداشتی و درمانی درغربالگری معاینات اولیه و معاینات دانش اموزان اول متوسطه اول واول متوسطه دوم درمعاینات دوره ای دانش و تکمیل برگه ثبت معاینات براساس مشاهده و معاینات جسمی انجام شد بررسی وضعیت سلامت جسمی دراین مطالعه شامل تعیین وضعیت رشد جسمی قدووزن و مقایسه آن با منحنی استاندارد رشد بینایی شنوایی دندانها ستون فقرات الودگی به شپش سروکچلی پوست سردانش اموزان بود باتوجه به نتایج تحقیق لزوم توجه بیشتر به بهداشت دهان و دندان تغذیه صحیح وورزش سلامت بینایی و مراقبت های بهداشتی را نشان میدهد انجام برنامه های خود مراقبتی نیز توصیه میشود