سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

تورج دانا – دانشکده محیط زیست ، واحد علوم و تحقیقات تهران ، دانشگاه آزاد اسلامی
مجید عباسپور – دانشکده مکانیک ، دانشگاه صنعتی شریف
مجید شفیع پور – مشاور سازمان حفاظت محیط زیست
محمود محمودی – گروه آمار زیستی ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

رشد جمعیت شهری ، توسعه شهر نشینی و افزایش تعداد خودروها در اغلب کشورهای در حال توسعه ، باعث تقاضای روزافزون تر برای استفاده ازسیستم شبکه حمل و نقل شده است. در حالیکه در این کشورها مشکل اساسی عمدتا از اینجا سرچشمه می گیرد که تهسیلات ، متناسب با تقاضای موجود طراحی نشده است. تاثیرات منفی بهداشتی ، اقتصادی و اجتماعی آلودگی هوای شهر تهران بر همگان مشخص است ولی لازم است تا مقادیر توزیع آلودگی و سهم مناطق در ایجاد و پذیرش آلودگی هوای تحمیل شده برآورد گردد تا مشخص شود کدامیک از مناطق شهری بیشترین بار آلودگی را تولید (Source) و کدامیک از مناطق نیز آلودگی مربوطه را دریافت (Sink) داشته تا نهایتا براساس حساسیت مناطق ، نسبت به برنامه ریزی برای سفرهای تولید و جذب شده این نواحی شهری ، پیشنهادات مدیریتی لازم ارائه گردد. در مطالعه حاضر سعی شده است تا برآورد همبستگی بین مقادیر تناژ انواع آلاینده های هوای شهر تهران و میزان پیمایش و سفرهای ساکنین شهر تهران انجام پذیرد و همچنین مقدار تاثیرگذری و میزان تاثیرپذیری هر یک از مناطق بیست گانه شهری در تولید و جذب سفرهای روزانه و نهایتا آلودگی هوای شهر تهران بر آورد گردد. در این تحقیق همچنین سعی شده است تا با ارائه راهکارهای مدیریتی راه حل مناسب برای حل این مشکل از دیدگاه علم مدیریت محیط زیست ارائه گردد.