سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سید محمود هاشمی – دانشجوی دکتری برنامه ریزی محیط زیست ، دانشکده محیط زیست ، دانشگاه تهرا
مرتضی دیناروندی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ، دانشکده محیط زی
امیر هدایتی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ، دانشکده محیط زی

چکیده:

مناطق کوهستانی از جمله اماکن طبیعی محسوب می شوند که گردشگران را بسوی خود جلب می نمایند. در فراسوی نمودهای محیط های کوهستانی، باید به این نکته توجه داشت که وجود تنگناهایی چون بروز سیلاب،ریزش بهمن ،لغزندگی زمین و … اکوسیستم کوهستان را شکننده کرده به صورتی که توسعه بدون مطالعه، سبب ایجاد تخریبهای جبران ناپذیر مناظر و حتی تخریب تاسیسات زیربنایی خواهد شد. بنابراین در توسعه گردشگری در منطقه کوهستانی، بررسی وضعیت محیط لازم بوده تا با شناخت کامل توانهای بالقوه آن برنامه ریزی نمود و نوع فعالیتهای مجاز را معین کرد. توان طبیعی سرزمین را مجموعه ویژگیهای اکولوژیک آن تشکیل می دهند. این ویژگیها عبارتند از خصوصیات سنگ بستر، توپوگرافی، فیزیوگرافی(شیب ، جهت دامنه ، طبقات ارتفاعی)، ویژگیهای خاک، پوشش گیاهی، اقلیم و غیره . هدف از تحقیق حاضر بررسی وضعیت موجود کاربری گردشگری منطقه سلمان واقع در فیروزکوه می باشد ، در این راستا ، ابتدا تمام منابعی که توان سرزمین و مکانیابی کاربری های مختلف را تحت تاثیر قرار می دهند؛ شناسایی شده و در صورت امکان مکاندار شدند (تبدیل به نقشه). سپس با استفاده از تجزیه و تحلیل SWOT در بررسی امکانات و نیازمندی های بالفعل و بالقوه در زمینه کیفیت محیط زیست محدوده سایت ، یک شناخت جامع از کلیه ویژگیهای سرزمین در آن محدوده بدست آمد که بر اساس آن می توان در مورد توان طبیعی محیط زیست قضاوت نمود و با توجه به یافته های حاصل از شناخت محدوده راهبردهای محیط زیستی در توسعه گردشگری منطقه سلمان پیشنهاد گردید.