سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر انصاری – کارشناس ارشد محیط زیست زیستگاه ها و تنوع زیستی

چکیده:

منطقه شکار ممنوع تالاب میقان اراک در مرکز کشور ایران و در دالان مهاجرتی پرندگان قرار دارد. این منطقه در فصل سرما با داشتن شرایط مطلوب زیستگاهی هر ساله پذیرای تعداد زیادی پرنده مهاجر بویژه درنای معمولی می باشد ، از اینرو منطقه مذکور بعنوان گلوگاه در مسیر مهاجرت پرندگان محسوب می شود. وضعیت زیست محیطی منطقه بر اساس بازدیدهای صحرایی و مقایسه وتفسیر تصاویر ماهواره ای سالهای ۲۰۰۲ ETM با۲۰۰۷IRS مطالعه شده است. در طول بررسی پتانسیلها ، ویژگی های زیست محیطی ، اکوتوریستی و عوامل تهدید منطقه شناسایی گردید بیشترین تعداد پرندگان منطقه مربوط به چکاوک طوقی ، درنای معمولی ، خوتکا ، پرستوی دریایی ، غاز خاکستری ، فلامینگو ، کاکایی ارمنی و چوب پا می باشد، از آنجائیکه در فصول مختلف سال جمعیت و نوع گونه پرندگان تالاب میقان دائما در تغییر می باشند، در نتیجه بین دمای هوا ، بارندگی ، مطلوبیت و سطح زیستگاه و نوع و جمعیت پرندگان رابطه اکولوژی برقرار است، منطقه تالاب میقان دارای معیارهای c 3 و a1، ۲c، ۳a تالابهای بین المللی رامسر و دارای معیارهای ۲و ۶ مناطق مهم پرندگانIBA و بعنوان قطب پرنده نگری کشور حائز اهمیت می باشد . برداشت مواد معدنی سولفات سدیم ، استقرار پروژه های صنعتی و معدنی در حاشیه تالاب و ورود پساب های آلوده و باطله های معدنی از مهمترین عوامل تهدید اکوسیستم تالاب میقان محسوب می گردد