سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهزاد ولیزاده – کارشناس ارشد حقوق محیط زیست
سعید امیری – اعضا هیئت علمی دانشگاه پیام نور
حدیث زارع منش –
عبدالمجید سهیل نژاد –

چکیده:

وجود ارزشهای متعدد ومتنوع اقتصادی و زیست محیطی درمناطق چهارگانه تحت حفاظت استان لرستان سبب شده که این منابع ارزشمند الهی به عنوان تکیه گاه مطمئن و استواری برای تداوم و ارتقای زیست جانوران به ویژه انسان و متضمن شکوفایی حیات جوامع بشری و توسعه پایدار باشد متاسفانه این مناطق براثر عوامل متعدد ازجمله بهره برداری های غیراصولی فعالیت های غیرمجاز طرح های عمرانی و توسعه ای تصرفات عدوانی توسط اشخاص حقیقی تعلیف غیرمجاز صید شکارغیرمجاز و … این مناطق را درشرف تخریب و نابودی درشرف تخریب و نابودی قرار داده است بنابراین به منظور شفاف سازی و جلب توجه اذهان و افکار عمومی به مشارکت فعال درایفای رسالت خطیر ملی و مذهبی برای حفظ احیا و توسعه اینمانبع ارزشمند سعی شدها ست با شمردن ارزش مناطق عوامل تجاوز و تخریب روند حفاظت ومدیریت درمنابع طبیعی با تاکید برمناطق چهارگانه سیاست ها و راهبردهای درنظر گرفته شده از برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور موانع موجود برسرراه حفاظت ازا ین منابع برداشته شده و به بهبود وضعیت موجود کمک نماید.