سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زینب بابازاده سورکی –
محمدرضا کنعانی – دانشجوی دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان

چکیده:

استان مازندران با تنوع اکوسیستم های مساعد برای زیست انسانی در سال ۱۳۸۸ دارای جمعیتی معادل ۱۲۳/۳۰۱۳ هزار نفر بوده است، که ۲/۴۷ درصد از شاغلان این جمعیت در بخش خدمات، ۲/۳۰ درصد در بخش صنعت و ۷/۲۲ درصد در بخش کشاورزی مشغول به فعالیت بوده اند. اشتغال حدود ۳۰ درصد جمعیت استان در ۲۱۱۴ واحد صنعتی مستقر در ۳۸ شهرک و ناحیه صنعتی و ۲۴۵۱ واحد صنعتی مستقر در خارج از شهرک ها و نواحی صنعتی حاکی از نیل استان به سمت توسعه صنعتی می باشد. از اینرو تحقیق حاضر با هدف بررسی وضعیت زیست محیطی شهرک ها و نواحی صنعتی استان تدوین گردیده است. بررسی ها حاکی از آن است که ۹۶% شهرک ها و نواحی صنعتی استان در مکان های نسبتاً مناسب و ۴% از آنها در مناطق حفاظت شده استان استقرار یافته اند، که ۳۷% دارای فضای سبز مدیریت یافته، ۲۶% دارای فضای سبز مدیریت نیافته و ۳۷% فاقد فضای سبز هستند. در خصوص مدیریت مواد زائد جامد واحدهای صنعتی۴% به صورت بازیافت در چرخه تولید، ۷% فروش، ۵/۱۸% سوزاندن در محل، ۲/۲۲% انتقال به مراکز دفن و ۴/۳۳% انتقال به مراکز نامعلوم صورت می پذیرد و ۸/۱۴% واحدهای صنعتی بدلیل عدم فعالیت فاقد مواد زائد می باشند. ۳۲% شهرک های صنعتی مجهز به سیستم تصفیه فاضلاب مرکزی، ۸% در حال طراحی، ۸% در حال اجرا و ۵۲% فاقد سیستم می باشند. همچنین ۲۹% واحدهای صنعتی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی استان نیز دارای آلودگی از نوع بخارات، ذرات معلق و گرد و غبار حاصل از فرایند تولید می باشند. با عنایت به نتایج تسریع در طراحی و اجرای سیستم های تصفیه فاضلاب و راهبری مناسب سیستم های فوق و اعمال نظارت و مدیریت اصولی مواد زاید جامد در شهرک ها و نواحی صنعتی استان ضروری احساس می گردد