سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا مولانا – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل
سیده حوریه فلاح – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل
مجتبی بابایی – دانش آموخته کارشناسی مهندسی بهداشت محیط
حسنعلی اصغرنیا – اعضای هئیتعلمی دانشگاه علوم پزشکی بابل

چکیده:

امروزه به علت ازدیاد جمعیت بیمارستانهاو موسسات بهداشتی رشد چشمگیری دارند که این به نوبه خود سبب تولید مواد زاید بیمارستانی گردیده است از خصوصیات مهم این مواد قدرت الوده سازی عفونت زدایی و توان ایجاد مسمومیت آنها برای موجودات زنده است عدم کنترل زباله های بیمارستانی و بی توجهی به جمع آوری نگهداری حمل و دفع صحیح آنها مشکلات خاصی را در پی خواهد داشت که بازتاب آن تهدید جدی برای سلامتی جامعه و محیط زیست است این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی از سه بیمارستان شهر آمل طی سه روز براساس پرسشنامه تدوین شده وزارت بهداشت و درمان در مورد بررسی وضعیت جمع آوری نگهدار یو دفع زباله در بیمارستان ها درسال ۱۳۹۰ تکمیل گردید جهت بررسی داده های جمع آوری شده از نرم افزار SPSS و شاخصهای توصیفی استفاده گردید. میزان متوسط زباله تولیدی در بیمارستانهای شهر آمل با ۱۳۹۲ پرسنل و ۴۸۰ تخت که ۴۰۱ تخت آن فعال بوده است و درطول شبانه روز حدود ۱۲۱۵ کیلوگرم بود و میانگین تولید زباله به ازای هر تخت بیمارستانی حدود ۳/۰۳ کیلوگرم درروز محاسبه گردید از مجموع زباله های تولید شده در بیمارستانهای مورد مطالعه بطور میانگین زباله های معمولی ۴۸/۷۶ درصد زباله های عفونی و نوک تیز و برنده ۵۱/۱۷ درصد و اعضا و اندام قطع شده ۰/۰۷ درصد می باشد.