سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

مسعود یوسفی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کهگیلویه وبویر احمد
میرمظر فلاح چای – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
امیرحسین فیروزان – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان

چکیده:

به منظور بررسی کمی وکیفی گونه بنه (pistacia mutica محدوده ای به وسعت ۲۰۰ هکتار در شمال شرقی شهر یاسوج واقع در جنگلهای گردنه ماه پرویزانتخاب گردید. دراین تحقیق اطلاعات مورد نیاز شامل اطلاعات زمین شناشی ، خاکشناسی، اقلیم، هواشناسی، ارزیابی منابع و قابلیت اراضی از ایستگاههای هواشناسی و ادارات و موسسات وابسته به منابع طبیعی و کشاورزی و منابع کتابخانه ای در استان تهیه گردید. با انتخاب عرصه مورد مطالعه ، محدوده پراکنش درختان بنه برروی نقشه توپوگرافی ۱/۲۰۰۰۰ مشخص و محصور گردید. سپس با تهیه شبکه تصادفی سیستماتیک ۴۰ قطعه نمونه ۲۰ آری دایره ای شکل( ۸ هکتار) مشخص وکلیه فعالیت ها و اندازه گیری های کمی و کیفی در این قطعات متمرکز گردید. دراین قطعات نمونه اندازه گیری کمی شامل: تعداد درهکتار ، ارتفاع درخت ، قطر تاج ، قطر برابر سینه ، حجم و… همچنین اندازه گیری کیفی شامل : وضعیت تاج ، فرم گونه ، درصد اختلاط گونه ها و کیفیت تنه و تاج درختان انجام شد..نتایج حاصله نشان می دهد: با توجه به تنکی جنگل های منطقه مورد مطالعه، درختان با ارتفاع بالا مشاهده نمی شود. در این منطقه دامنه ارتفاعی درختان دانه زاد ۵ الی ۱۰ متر و شاخه زاد ها بین ۲تا ۸ متر می باشد. اندازه گیری قطر برابر سینه درختان نمونه نشان می دهد که بیشترین تعداد درختان در کلاسه قطری بین ۱۰ تا ۳۰ سانتیمتری پراکنش دارند . از نظر تاج پوشش و تراکم درختان جنگلی، بیشترین تراکم تاج پوشش مربوط به تیپ بلوط بنه با ۸۳/۹ اصله در هکتار و کمترین تراکم مربوط به تیپ بنه- بادام کوهی با ۴۱/۸ اصله درهکتار می باشد.