سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بتول محب راد – کارشناس آموزشی ، گروه مهندسی بهداشت محیط .دانشکده بهداشت مشهد
صدیقه مجیدیان – کارشناس بهداشت محیط گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت مشهد
نجمه افشار کهن – کارشناس بهداشت محیط گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت مشهد

چکیده:

دانشگاهها بعنوان بزرگترین مرکز آموزشی ومبدا، پیدایش تحولات علمی وتحقیقی شناخته می شوند اکثرا" دارای آزمایشگاههای آموزشی وتحقیقاتی می باشند . عدم رعایت نکات بهداشتی و ایمنی در آزمایشگاههای پژوهشی و آموزشی علاوه بر به خطر انداختن امنیت آموزش غلط را به دنبال دارد . روش اجرا :در این پژوهش که با هدف تعیین وضعیت بهداشت محیط و ایمنی آزمایشگاههای شیمی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی وفردوسی مشهداز نظر رعایت ضوابط توصیه شده توسط آژانس محیط زیست انجام شد .چک لیستی حاوی ۱۴۰ سوال در ۱۰ بخش تهیه گردید و با مراجعه حضوری به آزمایشگاههای موجود تکمیل و سپس با استفاده از نرم افزار SPSS نتایج آنالیز گردید . برای ارزیابی وضعیت آزمایشگاههای مورد مطالعه پاسخ گویی صحیح به ۲۵%-۰ سوالات چک لیست وضعیت بد و پاسخ گویی به ۵۰%-۲۰% سوالات وضعیت متوسط و پاسخ گویی صحیح به ۷۵%-۵۰% وضعیت خوب و پاسخ گویی صحیح به ۱۰۰% – ۷۵۵ سوالات وضعیت عالی در نظر گرفته شد. نتایج : نتایج نشان داد ازنظر رعایت استاندارد ۵٫۹% آزمایشگاههای در وضعیت متوسط و ۷۶٫۵% خوب و ۱۷٫۶% در وضعیت عالی میباشند. دفع مناسب پسماند های ۱٫۶% موارد متوسط ۳۳٫۳% خوب ۳۳٫۳% عالی و انجام می شد. از نظر نگهداری مواد شیمیایی ۰٫۱۶% موارد متوسط و ۸۳٫۳% عالی بودند. ۳۳% دارای آبدارخانه و ۳% سرویس مناسب بهداشتی داشتند. ۷۷% دارای تهویه عمومی بودند . ۲۲% از موارد سیستم دفع فاضلاب مناسب می باشد. ۴۴% دارای سیستم مجزای دفع فاضلاب و دفع ایمن پسماندهای آزمایشگاهی بودند . نتیجه گیری : نتایج حاصل نشان دادکه از نظر رعایت استانداردهای بهداشتی آزمایشگاهها در وضعیت خوبی بودند و باید در جهت ارتقا این استانداردها تلاش نمود .