سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مژگان مسلم یزدی – دانش دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست،دانشگاه آزاد اسلامی
مرجان مسلم یزدی – دانشجوی مهندسی منابع طبیعی_محیط زیست،دانشگاه یزد)

چکیده:

هم اکنون یکی از عمده ترین و شاخص ترین بحرانهای زیست محیطی شهرهای بزرگ پدیدار شدن اثرات و پیامدهای سوء ناشی از حادث شدن آلودگیهای حاصل از دفع بی رویه مواد زائد جامد می باشد. استان یزد در زمره مناطقی در کشور به شمار می آید که از سازندهای ویژه جغرافیایی،اقلیمی و ساختار سیستم های خاص اکولوژیک مناطق خشک و بیابانی برخوردار است و باید دفع مواد زائد جامد آن با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی،وضعیت توپوگرافی،ساختار زمین شناسی و خاکهای آن باشد.شهر یزد به عنوان مرکز استان در حال حاضر محور عمده اغلب فعالیت های صنعتی، خدماتی و تجاری به شمار می آید و وارد آمدن بار اضافی برمحیطی که ناپایدار و شکننده است توأم با روند رو به افزایش توسعه شهری و جمعیت رو به تزاید در آینده نزدیک یزد را به صورت شهری میلیونی در آورده و با مشکلات عدیده و معضلات پیچیده شهرهای بزرگ مواجه خواهد کرد.لذا در این شرایط انتخاب روش مناسب و اصولی در زمینه مدیریت دفع موادزائد جامد در شهر یزد الزامی و ضروری بنظر می رسد.