سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا وهدانی – دانشیار دانشگاه سمنان
محمدهادی تقدیسی – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی زلزله
فاطمه عبدوس –

چکیده:

رشد ناهماهنگ و غیراصولی شهرقم بویژه طی چنددهه اخیر به افزایش آسیب پذیری آن دربرابر زلزله ای شدید منجر گردیده است به منظور کاهش صدمات و تلفات ناشی از زلزله دراستان قم لازم است خطرپذیری لرزه ای این شهر بررسی گردد تا براساس آن بتوان نسبت به انام مطالعات تکمیلی و کارهای اجرایی اقدام نمود. دراین مقاله ضمن مرور ومقایسه با خطرپذیری لرزه ای شهرقم که از دیدگاه های مختلف انجام شده است وضعیت موجوددرهربخش بررسی و تحلیل شده و پیشنهادهایی نیز برای انجام مطالعات تکمیلی دربخشهای مرتبط ارایه گردیده است.