سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مونا تاسان – دانشجوی دکترای علوم اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

همگرایی بین اعضای گروه D-8 وابسته به افزایش حجم تجارت درون گروهی است. از سوی دیگررشد چشمگیر تجارت خدمات و ارزش افزوده بالای این بخش در طی سالهای اخیر، کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به تجارت غیر کالایی ترغیب نموده است. لذا بررسی مزیت های نسبی و توان تجاری بخش خدمات توریسم این کشورها می تواند گام مؤثری در تقویت همکاری ها در راستای توسعه و تجارت بین آنها باشد این مقاله درصدد شناسایی امکانات بالقوه صادراتی کشورهای گروه D-8 در زمینه خدمات گردشگری است تا بر اساس این ظرفیت های بالقوه، زمینه مبادلات بین این کشورها را تعیین کند بدین منظور، پس از بررسی ومطالعات موقعیت اقتصادی کشورهای گروه D-8 با استفاده از روش برآورد پتانسیل ساده، ظرفیت بالقوه تجاری کشورهای فوق در زمینه گردشگری محاسبه شده است. نتایج این برآوردها نشان می دهد که این کشورها ظرفیت مبادلاتی نسبتاً خوبی دارند ولی در اکثر موارد، این ظرفیت ها در عمل چندان مورد استفاده قرار نگرفته است