سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

اسدالله شمس –
مرضیه فتاحی –

چکیده:

بهداشت روان علمی است برای بهترزیستی و رفاه اجتماعی که تمام زوایای زندگی از اولین لحظات حیات جنینی تا مرگ اعم اززندگی داخل رحمی نوزادی کودکی تا نوجوانی بزرگسالی و پیری را دربرمیگیرد اصلی ترین خطرکجروی های اجتماعی دراثرعدم بهداشت روانی آمار ناهنجاری های اجتماعی مانندمیزان بیماریهای خفیف روانی ازجمله افسردگی و اضطراب ترس ناامنی و بیماریهای شدید روانی مانند خودکشی آسیب رساندن به دیگران قتل غارت اعتیاد و مانیک پارانوئید و ازا ین نمونه های اجتماعی مانند طلاق انحرافات جنسی است بیماریهای ارثی و مادرزادی مانند سیکوسوماتیک صرع ایدز و امثال آنها نیز دراینگونه جوامع آماری بالاتری را نشان میدهد درجامعه ما ایران نیز علیرغم وجود ایمان مذهبی که انتظار می رود اینگونه ناهنجاری ها را به حداقل ممکن کاهش دهد اما امار خوبی مشاهده نمی شودلذا وجود سازمانه یا ارگانهای مسئول بهداشت روانی جامعه و ارتقا دهنده آن با تحقیقاتی مشابه این تحقیق بسیارضروری است تعیین میزان موفقیت اجرای طرح بهداشت روان درنظام PHC ازنظر ارایه دهندگان خدمات بهداشتی درمانی تعیین میزان رضایت ارایه دهندگان خدمات بهداشتی درمانی از اجرای طرح بهداشت روان درنظام PHC تعیین نمره اگاهی ارایه کنندگان خدمات بهداشتی درمان درباره طرح بهداشت روان درنظام PHC