سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد خزایی – کارشناس ارشد بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی قم
حسن ایزانلو – استادیار بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی قم
فاطمه قراگزلو – دانشجوی کارشناس بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی قم
محمد علی نوریان – کارشناس بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی قم

چکیده:

عدم توجه کافی به مدیریت زباله های بیمارستانی از جمله مشکلات جدی و پر اهمیتی است که از سالهای گذشته گریبانگر سلامت جامعه بوده است. مواد زائد جامد تولید شده در مراکز بهداشتی درمانی و مطب ها نیز از جمله زباله های دارای ماهیت بیمارستانی هستند که به علت پراکندگی مراکز تولید کننده آنها ، کمیت و کیفیت آنها آنگونه که باید مورد توجه قرار نمی گیرد. روش تحقیق : هدف از این مطالعه ، بررسی نحوه جمع آوری و انتقال مواد زائد تولیدی مطبهای پزشکان و کلینیکهای درمانی در منطقه ۱ شهرداری قم در طی سال ۱۳۸۵ بوده است . بدین منظور ، از فرمهای پرسشنامه ای که اهداف مطالعه را در بر می گرفت ، استفاده گردید. این مطالعه از نوع توصیفی است. یافته ها : نتایج نشان داد که طرز عملکرد و مدیریت بیش از ۹۵ درصد مراکز مورد بررسی د رعملیات جمع آوری و دفع مواد زاید و زباله های عفونی و غیر عفونی آگاهی دارند . همچنین بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه ، عملیات طرح تفکیک زباله های عفونی و غیر عفونی نیمی از مرکز هدف انجام نمی شود. نتیجه گیری : بررسی نهایی پژوهش فوق نشان داد که بیش از ۹۶ درصد مراکز درمانی که دراین مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفته اند ، عمل جمع آوری و نگهداری مواد زاید تولیدی خود را مغایر با اصول بهداشتی انجام می دهند . لازم است اقدامات اساسی در زمینه ی بهبود شرایط برای افراد مراجعه کننده و کارکنان شاغل به عمل آید.