سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آزاده مدحت – کارشناس مسئول سازمان مدیریت پسماند شهرداری زنجان-کارشناس ارشد مهند

چکیده:

در شهر زنجان حدود ۲۱۴۰۰۰ متر مکعب سالانه نخاله ساختمانی و خاک مازاد تولید می شود که کیفیتی ناهمگون و نامناسب دارد . دانش مدیریت مواد زاید جامد، نیاز به آگاهی از چگونگی جمع آوری، ، دفع و شناخت ترکیبات نخاله های بازیافت ساختمانی دارد. در این تحقیق چگونگی و میزان جمع آوری، دفع و بازیافت نخاله های ساختمانی و خاک های مازاد شهر زنجان در طول یک سال بررسی ، سنجش و مورد ارزیابی قرار گرفته است. مقدار خاک و نخاله دفع شده در شهر زنجان از سال ۸۷ تا ۸۸ اندازه گیر ی و مقدار دفع شده در این سال در دو گود به ترتیب ۴۸۰۴۳/۹۲ و ۱۱۸۲۴۶/۴۶ برآورد شده است. تعداد سرویس خودرو های فعال نیز ۳۲۸۸۹ (برحسب شش چرخ)در یکسال بر آورد گردید. براساس بررسیهای انجام گرفته، مقدار مواد قابل بازیافت به کل نخاله ها در گود برگ شبدری ۴۰ درصد و در گود قره داغ ۳۰ درصد می باشد.. در حال حاضر، ذخیره سازی، جمع آوری و حمل این زایدات، توسط بخش خصوصی صورت می گیرد ونظارت و هدایت آن بر عهده ستاد پاکیزگی و نظافت شهر می باشد. با وجود اینکه نخاله های ساختمانی بخش عمده ای از زباله ها و پسماند های شهری را تشکیل می دهد ولی در زنجان تلا ش عمد ه ای برای بازیابی آن انجام نگرفته است.این مقاله بیانگر وضعیت کنونی سیستم دفع نخاله های ساختمانی و خاک های مازاد حاصل از ساخت و ساز در شهر زنجان می باشد و مشکلات بالقوه روی محیط زیست و مردم را بررسی می کند و نتایج آن منجر به ارایه راهکارهای پیشنهادی مدیریتی جهت کنترل این پسماندها با در نظر گرفتن جنبه های زیست محیطی و اقتصادی می گردد بنابراین این تحقیق به این منظور به طور مطالعه موردی در شهر زنجان انجام گرفت.