سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید علیرضا مؤمنی – کارشناس ارشد مهندسی عمران، محیط زیست شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
مرجان سادات احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده:

شهرکهای صنعتی هماه نگ با سیاست ها و استراتژی های مدون صنعتی کشور و به منظور فراهم سازی زیرساختها برای استقرار صنایع ایجاد شده اند . با توجه به اینکه ۹۳ درصد کل واحدهای صنعتی کشور و ۴۵ درصد اشتغال بخش صنعت مربوط به صنایع کوچک و متوسط می باشد، ضرورت ایجاد این صنایع جهت توسعه صن عتی کشور و نقش آن در توسعه کارآفرینی و ایجاد اشتغال مشخص می گردد . توسعه شهرکهای صنعتی در کشور اگرچه دارای مزایای زیادی ازجمله در زمینه مسائل محیط زیستی می باشد ولیکن به دلیل تمرکز صنایع در صورت عدم مدیریت و ساماندهی زمینه ساز مشکلات نمایانی خواهد شد . در هم ین راستا و به منظور کنترل آلودگی ها و باز یافت و استفاده مجدد از پساب، طراحی و اجرای تصفیه خانه فاضلاب شهرکهای صنعتی در دستور کار سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران قرار گرفت به طوری که تاکنون بیش از ۵۰ تصفیه خانه در شهرکهای صنعتی کشور به بهره برداری رسیده است . استان اصفهان با دارا بودن ۵۹ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب، رتبه اول را در تعداد شهرکهای صنعتی در کشور دارا می باشد و در سالهای اخیر ساماندهی وضعیت فاضلاب شهرکهای آن در دستور کار شرکت شهرکهای صنعتی استان قرار گرفته است. در این مطالعه به بررسی صنایع مس تقر در دوازده شهرک صنعتی فعال استان اصفهان که دارای برنامه ریزی جهت احداث تصفیه خانه فاضلاب می باشند، پرداخته شده است . مساحت کل این شهرکها ۲۳۵۸/۸ هکتار می باشد که ۱۷۸۰ هکتار آن زمین صنعتی است . از این میزان تاکنون حدود ۱۷۷۶ هکتار معادل ۹۹/۸% به ۳۰۱۲ متقاضی واگذار گردیده است. با به بهره برداری رسیدن کامل این واحدها به میزان ۸۷۴۶۷ نفر اشتغالزایی خواهد شد که تاکنون بخشی از آن محقق شده است . از بین صنایع هفت گانه، صنعت فلزی با ۹۲۶ قرارداد ، ۵۷۶/۸ هکتار مساحت و ۲۸۵۱۷ نفر اشتغالزایی، بیشترین سهم را دارا بوده و پس از آن به ترتیب صنایع شیمیایی، نساجی و غذایی قرار دارند و حداقل سهم مربوط به صنایع برق و الکترونیک با ۱۰۰ فقره قرارداد، ۶۳/۴ هکتار مساحت و ۳۳۵۹ نفر پرسنل می باشد . دراین مطالعه، به منظور شناخت از وضعیت موجود صنایع مستقر در شهرکهای صنعتی، کیفیت و کمیت فاضلاب تو لیدی این شهرکها به تفکیک گروه های مختلف صنعتی مورد بررسی قرار گرفته است.