سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی مهرپویان – دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
محمد صدقی –

چکیده:

استان زنجان با وسعت ۲۲۱۶۴ کیلومتر مربع و با دارا بودن بیش از ۵۲۵۰۰۰ هکتار اراضی تحت کشت دیم و آبی به طور متوسط سالانه۱۲۵۰ هزارتن انواع محصولات باغی و زراعی را تولید می نماید طی تحقیقی درابتدای سال ۱۳۹۰ وضعیت توزیع و روند تغییرات مصرف انواع کودهای شیمیای حاوی عناصر ماکرو و میکرو دراستان زنجان درفاصله ۱۳سال از ۱۳۷۷ تا ۸۹ مورد ارزیابی و پایش قرارگرفت نتایج این بررسی ها نشان داد که از مجموع ۷۶۹۷۱۰تن کودمصرفیدر طی ۱۳ سال ۵۶/۷% آن به سه نوع کود نیتروژن دار ۲۹/۲% آن به چهار نوع کود فسفاته ۴/۷% به دو نوع کود پتاسه، ۹% به کود کامل ماکرو و ۰/۴% به کودهای میکرو اختصاص داشته است کود اوره با ۸۴/۴% بیشترین میزان مصرف را به خود اختصاص داد همچنین بالاترین سهم مصرف کودهای فسفاته با ۵۵و۴۳/۵% بهترتیب به سوپرفسفات تریپل و فسفات آمونیوم اختصاص داشت بیش از ۸۹درصدمصرف کود های پتاسه به سولفات پتاسیم مربوط میگرد بیشترین میزان مصرف از انواع کودهای شیمیایی به میزان ۸۶۱۷۸ تن درسال ۱۳۸۵ اتفاق افتاده اشت که نسبت به سال پایه ۷۷ بیش از ۱۹۹% افزایش را نشان میدهد