سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسلم لرکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
محمد امین آسودار – دانشیار مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزس
افشین مرزبان – مربی مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستا
عباس عبدشاهی – استادیار مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوز

چکیده:

یکی از مهترین مشکلات در کشاورزی، مخصوصا در کشورهای در حال پیشرفت، کمبود توان تراکتوری در مزارع کشاورزی است. در طی دهه گذشته عدم تزریق توان کافی ماشین ها به بخش کشاورزی، باعث کاهش سطح مکانیزاسیون شده است و کشاورزان را مجبور به استفاده از ماشینهای مستهلک و فرسوده کرده است. هدف از این مطالعه بررسی توزیع توان در دورهای دوم و سوم و چهارم برنامه پنج ساله توسعه و برآورد میزان توان تراکتوری مورد نیاز در استان خوزستان با توجه به الگوهای کشت رایج و شرایط کنونی هر شهرستان است. اطلاعات مربوط به سطح زیر کشت کلیه محصولات هر شهرستان جمع آوری شد. در این مطالعه با توجه به پیک کاری، تعداد ساعات کاری روزانه و احتمال روزهای کاری، توان ورودی مورد نیاز هر شهرستان محاسبه شد. نتایج نشان داد که در بین شهرستان ها، اهواز به بیشترین توان اسمی به میزان ۲۵۵/۲۲۵ اسب بخار و کل استان در مجموع به توان اسمی ۱/۵۳۳/۵۰۰ اسب بخار نیاز دارد. به طوری که از سطح مکانیزاسیون ۰٫۷۴ اسب بخار بر هکتار در پایان دوره چهارم برنامه پنج ساله توسعه باید به حداقل ۱ اسب بخار بر هکتار برسد.