سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا چاکرالحسینی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کهگیلویه وبویراحمد

چکیده:

نیاز به تامین غذای جمعیت رو به افزایش جهان ا زمحصولات کشاورزی امری ضروری و مورد تاکید می باشد ضرورت افزایش عملکرد در واحد سطح باتوجه به محدودیت های سطح زیرکشت نیاز به رعایت جنبه های مختلف اگروتکنیکی محصولات کشاورزی می باشد تغذیه متعادل یکی از راه های افزایش عملکرد درواحد سطح می باشد از طرفی ضمن افزایش عملکرد نیاز به تولید محصول سالم و ارگانیک و حفظ محیط زیست و بطور کلی کشاورزی پایه ای جهت توسعه پایدار نیاز جامعه امروز بشری است در همین راستا با توجه به کشت و گسترش باغات مرکبات در استان و نیاز به افزایش متوسط عملکرد و شناخت عوامل کاهش عملکرد در یکی از این معضلات ناهنجاری تغذیه ای می باشد ضروری به نظر می رسد شناسایی وضعیت تغذیه ای باغهای میوه در مدیریت مواد غذایی به منظور افزایش تولید و بهبود کیفیت میوه ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.