سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حجت مقدم شبیلو – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و ت
مرتضی یوسفی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران ش
حمیدرضا محبی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

منطقه مطالعاتی تاقدیس خورموج در شهرستان تنگستان استان بوشهر قرار دارد و بخش اعظم آن را واحدهای سنگ چینه ای گورپی، پابده، آسماری، جهرم، فارس، بختیاری و آبرفت های عهدحاضر تشکیل می دهد. ترتیب- کاهش تخلخل در سنگهای مربوط به سازندهای منطقه را بدین صورت است: ۱ – گچساران ۲- آسماری جهرم ۳گورپی ۴- پابده ۵- میشان. این امر می تواند با میزان و نوع اجزاء تشکیل دهنده سنگ در ارتباط باشد. از نظرتوسعه پدیده های کارستی، سازند آسماری جهرم را می توان به عنوان یک کارست حد واسط کامل و ناقص در نظر گرفت و از نظر ساختمانی کارست های این محدوده را می توان جزو کارست های ژئوسینکلینالی که متحملچین خوردگی، گسلش و شکستگی های زیادی شده اند، دانست.